TÀlle sivulle on koottuna hankkeen julkaisuja. Ne ovat pÀÀsÀÀntöisesti Google Docs -muodossa, ja niitÀ voi ja sopii kommentoida. Julkaisut ovat pyydettÀessÀ saatavilla myös muisssa formaateissa.

Vaalikonealustan periaatteellinen pohja

12.1.2024 v1.0 — Muistiossa linjataan yleisellĂ€ tasolla vaalikonealustan rakentamiseen liittyvĂ€t keskeiset periaatteelliset lĂ€htökohdat.

Raportti vaalikoneiden sidosryhmÀselvityksestÀ

12.1.2024 v1.0 — Raporttiin on koottu keskeiset havainnot vaalikoneiden sidosryhmien kanssa kĂ€ydyistĂ€ haastatteluista ja heille lĂ€hetetyistĂ€ kyselyistĂ€. Ne asettavat reunaehtoja vaalikonealustan suunnittelulle sekĂ€ nostavat esille ideoita vaalikoneiden kehittĂ€miseksi.

VaalijÀrjestelmien vertailu

12.1.2024 v1.0 — Muistion tarkoituksena on kuvailla kansainvĂ€lisesti kĂ€ytössĂ€ olevien vaalijĂ€rjestelmien eroja siltĂ€ osin, kuin ne vaikuttavat vaalikonealustan mÀÀrittelyyn.

Vaalikoneiden nykytilaselvitys

12.1.2024 v1.0 — Selvitys relevanteimmista kĂ€ytössĂ€ olevista suomalaisista koneista sekĂ€ keskeisistĂ€ ulkomaisista koneista. LisĂ€ksi kĂ€ydÀÀn lĂ€pi suomalaiset vaalikoneiden valmistajat sekĂ€ avoimen lĂ€hdekoodin vaalikoneet tai niiden osat.