TÀlle sivulle on koottuna hankkeen julkaisuja. Ne ovat pÀÀsÀÀntöisesti Google Docs -muodossa, ja niitÀ voi ja sopii kommentoida. Julkaisut ovat pyydettÀessÀ saatavilla myös muisssa formaateissa.

EU-vaalikone

5.6.2024 – PerinteisemmĂ€n mallin mukainen vaalikone, joka pohjautuu Helsingin Sanomain vaalikoneen tietoihin.

Nuorten Vaalikone

8.5.2024 – EnsimmĂ€inen OpenVAA:n avulla rakennettu vaalikone on videomuotoinen Nuorten Vaalikone, joka on rakennettu yhteistyössĂ€ YouthVAA-hankkeen ja Allianssin kanssa.

Vaalikonealustan periaatteellinen pohja

12.1.2024 v1.0 — Muistiossa linjataan yleisellĂ€ tasolla vaalikonealustan rakentamiseen liittyvĂ€t keskeiset periaatteelliset lĂ€htökohdat.

Raportti vaalikoneiden sidosryhmÀselvityksestÀ

12.1.2024 v1.0 — Raporttiin on koottu keskeiset havainnot vaalikoneiden sidosryhmien kanssa kĂ€ydyistĂ€ haastatteluista ja heille lĂ€hetetyistĂ€ kyselyistĂ€. Ne asettavat reunaehtoja vaalikonealustan suunnittelulle sekĂ€ nostavat esille ideoita vaalikoneiden kehittĂ€miseksi.

VaalijÀrjestelmien vertailu

12.1.2024 v1.0 — Muistion tarkoituksena on kuvailla kansainvĂ€lisesti kĂ€ytössĂ€ olevien vaalijĂ€rjestelmien eroja siltĂ€ osin, kuin ne vaikuttavat vaalikonealustan mÀÀrittelyyn.

Vaalikoneiden nykytilaselvitys

12.1.2024 v1.0 — Selvitys relevanteimmista kĂ€ytössĂ€ olevista suomalaisista koneista sekĂ€ keskeisistĂ€ ulkomaisista koneista. LisĂ€ksi kĂ€ydÀÀn lĂ€pi suomalaiset vaalikoneiden valmistajat sekĂ€ avoimen lĂ€hdekoodin vaalikoneet tai niiden osat.