Vaalikoneet ovat erinomaisia apuvälineitä ehdokkaan valintaan, ja ne ovat 25 vuoden aikana vakiintuneet osaksi suomalaista demokratiaa. Yli kaksi kolmannesta äänioikeutetuista käyttää niitä, ja ne ovat tärkeä tietolähde erityisesti nuorille. Puolueille ja ehdokkaille ne tarjoavat poliittisiin asiakysymyksiin keskittyvää näkyvyyttä, jota ei rajoita kampanjabudjetti.

Joka vaaleissa suuret mediatalot julkaisevat vaalikoneensa, jotka tavoittavat miljoonia äänioikeutettuja. Näiden lisäksi pienemmät järjestöt julkaisevat omia, tiettyihin näkökulmiin keskittyviä vaalikoneitaan. Kaikki nämä koneet ovat kuitenkin sekä keskenään että vaaleista toiseen merkillisen samankaltaisia, eikä niiden toimintalogiikka ole olennaisesti muuttunut ainakaan vuosikymmeneen. Ovatko vaalikoneet todellakin saavuttaneet kehityksensä huipun?

Me emme usko näin. Valtavan suosionsa ansiosta vaalikoneilla on runsaasti potentiaalia edistää kansanvaltaa vieläkin tehokkaammin: Ne voisivat olla toiminnoiltaan ja käytettävyydeltään parempia. Erilaisia käyttötapoja ja näkökulmia tarjoavia vaalikoneita voisi olla enemmän. Ennen kaikkea ne voisivat olla avoimempia, sillä nykykoneet perustuvat suljettuihin järjestelmiin, mikä jättää muun muassa niiden suosittelualgoritmien toiminnan pimentoon.

Ratkaisumme tähän haasteeseen on rakentaa avoimen lähdekoodin vaalikonealusta. Näin vaalikoneiden julkaisemisesta tulee mahdollista paljon suuremmalle piirille kuin aiemmin. Ja kun vaalikoneen perustoiminnot saadaan valmiina pakettina, jää koneiden julkaisijoille halutessaan enemmän resursseja koneiden kehittämiseen innovatiivisemmiksi. Alustan käyttökohteet eivät myöskään rajoitu pelkästään valtiollisiin vaaleihin, vaan sitä voivat hyödyntää myös sisäisiä vaaleja käyvät järjestöt. Eikä vain Suomessa, vaan järjestelmä rakennetaan alusta asti muokattavaksi muille kielille ja muihin vaalijärjestelmiin sopivaksi.

Vaalikoneiden suuren vaikuttavuuden vuoksi on tärkeää, että alusta ja sen avulla rakennetut koneet toimivat luotettavasti eivätkä toista aiempien koneiden virheitä. Tämän vuoksi laadimme alustaan kiinteästi sitoutuvan, tutkimuskirjallisuuteen pohjautuvan metodologisen oppaan, joka auttaa vaalikoneiden rakentajia vaalikoneprojektin eri vaiheissa, niin väittämien muodostamisessa kuin suosittelualgoritmin valinnassa.

Kolmivuotinen OpenVAA-hanke käynnistyi vuonna 2023, ja ensimmäiset sen avulla rakennetut vaalikoneet julkaistaan EU-vaaleissa 2024. Hankkeen rahoittaa Sitra. Rinta rinnan hankkeen kanssa etenee Koneen Säätiön rahoittama tutkimushanke YouthVAA, joka keskittyy vaalikoneen rakentamiseen nuorille.

Hankkeita koordinoivat muotoilija Kalle Järvenpää ja vaalikonetutkija Veikko Isotalo. Veikko on tutkinut laajasti vaalikoneiden suunnittelua ja niihin liittyviä teoreettisia kysymyksiä. Kalle puolestaan on perehtynyt vaalikoneiden käyttökokemukseen ja rakensi kuntavaaleihin 2021 käyttäjäkokemukseltaan uudenlaisen vaalikoneen.

Hankkeen visio

Hankkeen visio on:

Laajasti hyödynnetty ja avoimesti kehittyvä alusta, jonka päälle rakennetut vaalikoneet auttavat yhdistämään erilaiset äänestäjät ja ehdokkaat sekä parantavat ymmärrystä yhteiskunnassa vallitsevista erilaisista näkemyksistä.

Lue lisää visiosta