Rinta rinnan OpenVAA-hankkeen kanssa etenee Koneen Säätiön rahoittama tutkimushanke, joka keskittyy vaalikoneen rakentamiseen nuorille.

Niin ikään kolmevuotisen YouthVAA – nuorten vaalikone -hankkeen päätavoitteena on rakentaa OpenVAAn avulla nuorten vaalikone EU-vaaleihin 2024. Hankkeessa tutkitaan myös yleisemmällä tasolla vaalikoneiden käyttötapoihin ja käyttöliittymän vaikutuksiin liittyviä kysymyksiä, jotka ovat jääneet aiemmassa tutkimuksessa vähälle huomiolle. Tutkimustuloksia hyödynnetään myös OpenVAA-alustan kehitystyössä.

Helsingin Yliopistossa toimivaa monialaista tutkimusryhmää johtaa politiikan tutkimuksen professori Åsa von Schoultz ja hankkeen koordinaattorina toimii väitöskirjatutkija Veikko Isotalo. Tutkimushankkeeseen osallistuu lisäksi tutkijoita Åbo Akademista, ja hanke tekee yhteistyötä nuorisoalan kattojärjestö Allianssin kanssa. Tutkimushanke on jo käynnistynyt keräämällä aineistoa kevään eduskuntavaalien vaalikoneiden käytöstä ja käyttötarpeista. YouthVAA-hanketta rahoittaa Koneen Säätiö.